Rapport från Liberala partiets kongress

Lördag 30/5 höll partiet kongress i Stockholm. Det här året hade vi flertalet motioner om politiska sakfrågor och det blev intressanta debatter om EU, NATO, miljöpolitik m.m. Större delen av styrelsen byttes också ut, vilket var behövligt då flera av de gamla suttit i flera år nu och jobbat hårt för partiet och nu kan få välförtjänt vila.

Till ny ordförande valdes Andreas Agorander som egentligen borde kunna tituleras veteran eller nygammal i sammanhanget eftersom han faktiskt varit ordförande en gång tidigare, 2006-2008. I sitt installationstal betonade Andreas vikten av att synliggöra liberalismen i folks vardag och konkretisera vad våra ganska teoretiska utgångspunkter kan innebära i praktisk politik.

På söndagen hölls ett konstituerande styrelsemöte där övriga poster inom styrelsen fördelades, vilka framgår av sammanställningen nedan. I samband med det togs också en bild på den nya styrelsen utanför riksdagshuset.

Ordförande:

Andreas Agorander (nyval)

Övriga ledamöter:

Peter Arvidson, kassör (omval)

Fredrik Dellby, vice ordförande (nyval)

Martin Strömberg, sekreterare (nyval)

Marcus Björkander, ledamot (nyval)

20150531_120716
Fyra av fem i den nya styrelsen. Från vänster: Martin Strömberg, Fredrik Dellby, Andreas Agorander och Marcus Björkander