Sänka skatter, avreglera, lämna EU, förstärka polisen m.m

När vi kommer in i Riksdagen efter valet kommer vi att lägga förslag om att minska statens makt och öka din. Här är några exempel: Sänk skatterna, avreglera, privatisera, fokus på våldsbrott m.m.

  • Skatterna ska sänkas. Värnskatten, en extra skatt på högre inkomsten, fungerar inte därför att det lönar sig knappt att jobba mer då skatten går upp. Tvärtom visar det sig att det blir mer skatteinkomster för staten om den avskaffas. Att avskaffa värnskatten skulle alltså innebära att vi kan sänka skatten ytterligare.
  • Avreglera. Det finns alltför många reglering inom t.ex. jordbruket eller näringslivet i stort som bara ställer till problem och onödigt pappersarbete. Näringsidkare har ett intresse att sköta sig. Titta gärna på skillnaden mellan svenskt och utländskt kött i kyldisken. Svenskt är dyrare men du vet att djuren har hållits inom en viss standard. Vill du betala extra för det så köper du det köttet. Så det är ett tecken på att djurhållning m.m. kommer att hålla en hög nivå även med avregleringen.
  • Privatisera. Staten äger företag för c:a 570 miljarder kronor. Ett enkelt sätt att privatisera dem är att dela ut dem till medborgarna eller att bara sälja.
  • Utökat regionalt självstyre. Vi tycker t.ex. att kommunerna ska tillsätta polischef så är du inte nöjd med säkerheten där du bor kan du flytta till grannkommunen eller byta ut kommunfullmäktige.
  • Lämna den Europeiska unionen. EU var en god tanke men det har nu blivit ytterligare en nivå av politiker som vill stifta lagar och reglera ytterligare. Den är också väldigt dyr. Vi kan ha samarbete med andra länder även utan EU.
  • Förstärk polis och försvar. Statens kärnuppgifter är den s.k. nattväktarstaten. Staten ska skydda oss mot brott och från främmande makt. Så länge inte denna uppgift är prioriterad så fungerar inte staten. Vad gäller försvaret så kommer dess budget att öka och värnplikten avskaffas.
  • Fokus på stöld och våldsbrott. Vi vill avskaffa brott där det inte finns något offer. Bara genom att avskaffa narkotikabrotten så frigör vi ungefär 4000 årstjänster inom polisen.  Med en sammanlagd polisstyrka på 20000 så är det en ökning med 25% över en natt.
  • Stopp för bidragsfinansierad migration. I år lägger staten 64 miljarder kronor på migration och bistånd. Vi har sett otaliga bevis på att detta inte fungerar. Vi föreslår istället att dessa pengar istället går tillbaka till civilsamhället som får spendera pengar som de finner lämpligt. Lättast genom att bara sänka skatterna. De som önskar bekosta migration ska få göra det. De som önskar bekosta bistånd får göra det. Detta skrev vi mer om här.

Detta är några enkla förslag vi tänker lägga i Riksdagen. Stödjer du dessa? Då ska du rösta på Klassiskt liberala partiet i valet!

Sänk skatterna, avreglera, privatisera, fokus på våldsbrott m.m.