Sjukdomen är socialdemokratin

Det som är fel idag i Sverige är socialdemokratins verk. Utvecklingen sker med socialdemokraternas goda minne, och det passiva stödet från borgerligheten.

Men det går att vända utvecklingen.

Lägg ned de delar av staten som bara skadar och fokusera på de delar som gör nytta.

Se till att införa kännbara straff för alla våldsverkare och avlöna poliser så att de vill göra sitt jobb. Gör polisen lokalt förankrad genom valda polischefer. 

Erik Svansbo, partiordförande.

Vi ber om ert stöd i valet! Rösta på Klassiskt liberala partiet.

Denna film spelades in tidigare men stämmer väl med Eriks inlägg.