Skatten måste sänkas!

Moderaterna backar nu om sänkt marginalskatt. I moderaternas Sverige ska de som anstränger sig extra även i fortsättningen straffas med en rejäl skatt. Vill du ha sänkt skatt finns bara ett alternativ i valet. Vi står för sänkt skatt för alla. – Erik Svansbo, partiledare för Klassiskt liberala partiet.

Det skulle gå utmärkt att ta bort värnskatten. En avskaffad värnskatt skulle öka skatteintäkterna med 3 miljarder kronor, uppskattar nationalekonomen Jacob Lundberg i Timbros briefing paper ”Den kostsamma värnskatten”. Intäktsökningen motsvarar kostnaden för 7 000 nyutexaminerade poliser. 

En undersköterska tjänar i snitt 25 500 kronor per månad. Det är orimligt att de betalar 2 550 kronor i statlig skatt som idag. Det är den s.k. ”allmän löneavgift”.

Klassiskt liberala partiet kommer i första hand att fokusera på det överskådliga tidsperspektivet och sikta in på realistiska, medellångsiktiga mål. Som det enda svenska partiet skall Klassiskt liberala partiet vara en politisk garant och pådrivare av lägre skatter. Ett viktigt inslag i vår skattepolitik är att vi konsekvent kommer att motsätta oss alla försök att införa nya skatter och vi kommer att vara kompromisslösa motståndare till varje form av ökning av befintliga skatter. Alla skattesänkningar ska vara nettosänkningar, inte sänkningar som finansieras med ökningar på annat håll.

Läs gärna mer om vår skattepolitik, och övrig ekonomiska politik, här eller lyssna på vår ekonomiska politik här.