Skillnader mellan oss, MED och M.

Vad ska du som frihetlig rösta på?

Ja, det bestämmer du själv men här är lite hjälp på traven.

MED = Medborgerlig samling. M = Moderaterna.

Försvar

Alla tre partierna säger sig vara för ett starkt försvar men anslag på ungefär 2,5% av BNP även om M lägger sig lite lägre, 2%, men med tillfällig extra satsningar de närmaste åren.

Vi säger att försvaret ska bemannas av frivillig personal. Både MED och M förespråkar värnplikt, alltså tvång. Vi tycker att de som jobbar åt försvaret ska naturligtvis tjäna pengar. Det ska vara ett jobb som alla andra.

Migration och bistånd

MED och M vill i stort behålla dagens system med att skattebetalarna står för kostnaderna för migrationen och staten väljer ut vilka som ska få bidrag.

Vi menar tvärtom att staten inte behövs för att finansiera migration eller bistånd. De som har ett intresse av att betala för det kan också göra det. Fördelen är dels att arbetskraftsinvandring blir betydligt enklare samtidigt som människor kan själv välja om de vill hjälpa andra genom handel, bistånd eller migration.

Grundskola

MED vill ersätta skolplikten med läroplikt men utan praktiskt skillnad mot idag då skolplikten faktiskt upphör när målet är nådda (skollagen, 7 kap, 14 §). I princip vill de ha skolplikt i 10 år.
De vill inte heller tillåta hemskolning utom i ”undantagsfall”.
De vill också ha betyg ifrån årskurs  1 och i ämnet (?!) ”ordning och uppförande”. Hur en lärare ska sätta betyg på 6-8 åringar i ordning och uppförande framgår inte alls.

Moderaterna står för ungefär sak som MED. Skolplikt i 10 år, ingen möjlighet till hemskolning. Dock inte betyg i ordning och uppförande eller betyg från årskurs 1.

Vi tycker att du som förälder är bättre lämpad än rikspolitiker att avgöra vad som är bäst för dina barn. Vi ser inget behov av skolplikt och definitivt inte i 10 år.

Näring, jordbruk och företag

Äganderätt

MED är för att staten ska få ta din skogsmark men de tycker också att du ska få ersättning för det. Men frivillighet är inte nödvändigt.

Moderaterna säger sig vara emot tvångsinlösen av skogsmark men under åtta år i regering (varav fyra i majoritetsregering) hände föga på området.

Vi säger klart nej till att staten tar din skog även om du får ersättning. Det är din skog, inte statens. Det gäller att skilja på ”mitt och ditt” som barn lär sig redan på förskolan.
Samma resonemang går att föra på tvångsinlösen av annan mark för att t.ex. bygga vägar.

Äganderätt är centralt i en marknadsekonomi. Kan inte du bestämma själv över din egendom så är det de facto inte din egendom.

”Marknadshyror”

Moderaterna drev inte frågan om marknadshyror när de satt i regeringen. De säger sig nu har bytt fot i frågan men frågan är om du kan lita på dem?

MED skriver inte vad de tycker i frågan.

Klassiskt liberala partiet tycker att marknadshyror är självklara. Det är klart att den som hyr ut en lägenhet och den som hyr lägenheten ska få komma överens själva (eller via de ombud de utser, t.ex. Hyresgästföreningen) om hyra m.m..

EU och jordbruket

Både MED och M vill att Sverige ska vara kvar i EU även om de säger sig vilja göra EU mindre, t.ex. vad gäller jordbruksstöd.

Vi säger nej till EU. Vi anser att samarbete, och inte tvång, är en bättre lösning. Beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt och helst av medborgaren själv.

Jordbruket är den största delen av EU:s utgifter. Det är bra att MED och M säger sig vilja minska detta men föga har skett kring detta. EU är svårt att reformera. Vi tycker att skattepengar till en viss näring är fel för att det är att ta någons pengar och ge till någon annan. Som konsument kan du välja att köpa svenska produkter, norska produkter, tyska m.fl. i affären. Vilka du väljer ska inte politiker bestämma.

 

Kultur, idrott, tv, radio och tidningar

SVT-skatt

Moderaterna ställde sig bakom beslutet om en SVT-skatt. För all del går den till SR och UR också.

Vad MED tycker om tvångsfinansiering av SVT framgår inte men de skriver ”Att Public Service ska koncentrera sig på kärnuppgifterna och bli mer balanserat i sina perspektiv” . Men enskilda medlemmar har uttryckt att de vill avveckla det. Även Moderaterna har enskilda medlemmar som vill avveckla SVT (eller i alla fall tvångsfinansieringen) och även riksdagsledamöter men likväl ställde sig partiet bakom skatten.

Klassiskt liberala partiet är för en avveckling av SVT, SR och UR. Staten ska inte äga medier.

Idrott / elitidrott

Moderaterna har gång på gång visat sig svaga för att låta skattepengar finansiera olika typer av elitidrott. ”Att sätta kommunen på kartan” som det heter. Bor du i Falun ser du hoppbackarna varje dag. Han som var med och beslutade om att lägga skattepengar på dem vill nu bli riksdagsledamot för M. Mikael Rosén heter han. Martin Borgs intervjuade honom för några år sedan. Så när M talar om att de vill vara varsamma med dina skattepengar så är det säkert deras önskan men de följer inte det i praktiskt handling.

MED har helt enkelt inte gjort och sagt så mycket på området att vi kan bedöma det.

Vi tycker att civilsamhället är en klart bättre aktör att syssla med idrott än vad staten och politiker är. Det är bara att titta i din ort hur många idrottsklubbar det finns. Sen har du också friluftsrörelser som scouter, STF, m.fl.. Du har föreningar inom skytte, motorsport och kortspel som bridge. Så varför behöver politiker lägga sig i detta?

Tidningar

Både vi och MED vill avveckla presstödet på sikt.

Moderaterna gjorde inte det under åtta år i regering. Det är därför tveksamt om de kommer att göra det någon gång.

Yttrandefrihet, lag och rätt

Moderaterna ställer sig bakom inskränkningar i yttrandefriheter, t.ex. i form av hets mot folkgrupp.

 

Hets mot folkgrupp eller yttrandefrihet?

Vi anser att yttrandefrihet är centralt. Så länge du inte uppmanar till brott ska det vara lagligt. Här tycks MED hålla med oss.

Droger m.m.

Moderaterna för en restriktiv narkotikapolitik. Vi vet att fler narkomaner dör i Sverige än något jämförbart land. Det finns två starka skäl att legalisera narkotika:

  1. Fler skulle leva idag om vi såg en narkotikamissbrukare som någon som behöver vård istället för en brottslig som ska straffas.
  2. Det är din kropp. Du skadar ingen annan om du brukar narkotika. Då ska du inte straffas för det heller.

Detta innebär naturligtvis inte att vi uppmanar någon att brukar narkotika. Vi säger bara att polisen ska ägna sig åt bättre saker.

MED intar någon typ av medelväg mellan vår helt liberala hållning och M:s restriktiva. De skriver att de bör finnas en ”intellektuell öppenhet inom narkotikapolitiken för försiktiga reformer i mindre restriktiv riktning när det gäller exempelvis cannabis, samt efterföljande utvärderingar.” men vill inte ”avkriminalisera tunga droger”. De öppnar alltså för att kanske legalisera cannabis men de tycker fortfarande att det är de som ska besluta detta och inte du. De tycker fortfarande att det är helt okej att straffa personer som brukar narkotika även om de vill ser mer av ”vårdperspektiv”.

Slutsats

Både Moderaterna och Medborgerlig samling har en del goda förslag men ofta kommer de bara halvvägs. De anser båda att värnplikt ska gälla vilket är ett tecken på att de inte respekterar individens rättigheter. Synen på droger visar att de inte respekterar din rätt till din egen kropp.

Samma sak ser vi när vi tittar på migration, SVT, äganderätt m.m. så anser de sig veta bättre än vad du gör.

Alltså:

  • Rösta på Moderaterna om du vill se mer av samma som idag.
  • Rösta på Medborgerlig samling om systemet är bra idag men du vill byta ut funktionärerna.
  • Rösta på Klassiskt liberala partiet om du vill ha frihetliga reformer.