Skolan i ofritt fall

Thomas Petersson skrev  i gårdagens DN om en rent horribel vardag som präglar den svenska skolan [länk], en text som under dagen fått stor spridning. Det handlar om bristande respekt för auktoritet och klasskamrater som ibland manifesteras i rena våldsamheter. Givetvis finns skillnader skolor emellan, men när facket bekräftar bilden så kan detta ändå anses vara ett betydande problem.

En skola i fritt fall som redovisar allt sämre resultat ju längre tiden går beror givetvis på en rad faktorer. Ubildningsminister Björklund har tillsatt en utredning för att komma till rätta med problemen [länk], där utredning är en omskrivning för att sopa problemen under mattan tills valet är över. Det blir svårt att prata om hur härligt allt är när verkligheten är en annan.

Som del av en lösning föreslår Lärarfacket att det annalkande mörker som är den svenska skolan återigen förstatligas, då skattepengar avsedda att finansiera skolan går till annat än just detta. Så problemet löses genom att ta makten från politiker och ge till…politiker? Hur blir detta mer effektivt? Hur återfår lärare och rektorer tillbaka sin auktoritet och status i yrkesrollen? Får de mer att säga till om? Givetvis inte, de kommer att få ännu mindre att säga till om. Deras vädjan om hjälp gick tidigare genom kommunpolitikernas och tjänstemännens korridorer, en vädjan som inte kommer höras ända bort till riksdagspolitikerna eller vilken myndighet som nu kommer att administrera detta.

Så vad vill Liberala partiet göra? En god början är att ersätta skolplikten med läroplikt. Om barn och ungdomar är ett sådant problem att de stör ordningen ska de kunna avvisas eller relegeras. Om barn och ungdom blir våldsamma och/eller hotar om våld ska de kunna avlägsnas med tvång. Om detta inte faller på lärarna vars allmänna auktoritet idag är obefintlig ska väktare eller polis tillkallas. Stökiga elever är inte skickade att umgås i samma lokaler som andra elever, och förpassas därför till hemundervisning. De flitiga eleverna ska inte få lida för andras tillkortakommanden. Svåra sociala situationer må förklara beteendet, men än sen? Hur hjälper denna verklighetsbeskrivning någon? Hur blir undervisningen bättre för någon av att dessa ligister ska hållas kvar i klassrummen?

En ungdom som uppvisar ordningsproblem kan få hjälp av relevant personal utanför klassrummet i samband med hemundervisningen, för inne i klassrummet ska lugn och studiero råda. I och med detta kommer vi även se ett ökat föräldraansvar vilket givetvis ökar när inte skolan förutsätts att sköta precis allt inklusive uppfostran.

Staten kan (om än motvilligt för Liberala partiet) få agera kontrollfunktion, inte som utförare av välfärdstjänster. Då blir det såhär tokigt.