Snart står det ”Klassiskt liberala partiet” här…

…och det är helt enkelt för att vi går till val med just den beteckningen.

Valmyndigheten tyckte att ”Liberala partiet” var för likt ”Liberalerna” så när du röstar på oss får du antingen ta en våra valsedlar eller så tar du en blank. På den skriver du ”Klassiskt liberala partiet”.

Som ett led i detta kommer vi att genomgående skriva ”Klassiskt liberala partiet” på hemsidan.

Och då, det finns fortfarande plats på valsedeln. Hör av dig till styrelsen med din nominering!