Socialism – Fördraget som måste brytas!

Även om den amerikanska staten under republikens födelse var betydligt mindre och därmed också betydligt mindre påträngande, så fanns det gott om människor som ständigt blev illa behandlade. Inga mer än de olika indianstammar som levde på den amerikanska kontinenten. De fördrag som amerikanska staten ingick med stammarna bröts ständigt och indianerna blev förvisade till reservat. Ett sådant exempel är United States v. Sioux Nation of Indians (1980), där den amerikanska Högsta Domstolen slår fast att den amerikanska staten bröt fördraget vid Fort Laramie 1868 där Black Hills-området i South Dakota garanterades till Lakotafolket. När guld hittades i Black Hills kunde emellertid den amerikanska staten inte hålla guldgrävare borta, och ett krig var oundvikligt. Domstolsbeslutet slår fast att Lakotafolket skall ersättas för sin förlust.

Bureau of Indian Affairs
Bureau of Indian Affairs

 

I en artikel i Svenska Dagbladet så kan vi läsa hur president Obama i dagarna har skrivit under en historisk lag som ska ge stammarna rättshjälp för att kunna stämma staten. Det låter visserligen bra, men artikeln missar helt att belysa det faktum att det är beroendet av statlig välfärd som idag är det egentliga problemet för stammarna.

Redan 1824 grundades den federala myndigheten Bureau of Indian Affairs (BIA). Från början skötte myndigheten de diplomatiska förbindelserna mellan kongressen och indianstammarna. En annan uppgift var att ta barnen från deras föräldrar och skicka dem till internatskolor för att assimileras.

Men det absolut värsta med BIA är att den faktiskt fortfarande finns kvar. Det finns ingen myndighet för svarta amerikaner, eller irländska amerikaner, eller kinesiska amerikaner. Men för indianer finns det fortfarande en specifik myndighet. Myndighetens uppdrag har självfallet förändrats med åren. På 1900-talet kände den amerikanska staten att de inte hade behandlat sina indianska medborgare speciellt väl och de skulle därmed ersättas. På vilket sätt? Jo, genom att införa socialism på reservaten!  Arbetslösheten, kriminaliteten och missbruket är enormt stort på dessa reservat. Då mark och hus inte ägs av individerna, utan av myndigheten, så finns det inget incitament att försöka förbättra något. Incitamenten för att arbeta hårt, och skapa sig en framtid försvinner även de, då människorna på reservaten vet att välfärdschecken kommer varje månad. Samhällena påminner därför mycket om de kåkstäder vi kan se i U-länder. Resultaten är desamma som överallt annars i världen där socialism har införts , nämligen enorm fattigdom. De stammar som är kopplade till BIA är idag de absolut fattigaste människorna i USA.

Ett vanligt argument bland vänsteraktivister till att det har blivit såhär är det faktum att stammarna har förvisats till reservat som är mycket ogästvänliga och svåra att få lönsamma. Men samma sak kan sägas om mormonerna, amish och menoniter. Tre mycket framgångsrika minoriteter i USA. En rasist skulle här hävda att det har att göra med att indianerna som ras helt enkelt inte har förmågan att klara sig. En lika motbjudande socialist skulle hävda att det är synd om indianerna och att staten måste ta hand om dem ännu mer. Sanningen är naturligtvis den att staten redan har gjort alldeles för mycket. Det empiriska beviset är de stammar som har valt att ställa sig utanför BIA:s kontroll. De har exakt samma höga levnadsstandard som övriga amerikaner. De har sagt nej tack till välfärd och socialism och ja tack till frihet och kapitalism. Frihet och kapitalism är något som fungerar oavsett om man är cowboy eller indian.

Daniel Fjellström, Liberala partiet Uppsala