Sök partiets förtroendeposter!

Hej!
Vi vill bara påminna att på fredag (12/2) är det sista dagen att söka till partiets förtroendeposter inför kongressen 19/3. Följande poster finns att söka:

  • Ordförande (partiledare)
  • Ledamot av partistyrelsen
  • Partisekreterare
  • Revisor (varav en är sammankallande)
  • Valberedning (varav en är sammankallande)

Skicka din ansökan till valberedning@liberalapartiet.se senast fredag kl 23:59. Vid frågor om vad de olika posterna innebär, kontakta styrelsen@liberalapartiet.se.