Sopor i skuggan av en revolution

För en månad sedan så fick jag en inbjudan till en vernissage på Upplandsmuseet. Jag tyckte först att utställningen verkade ganska tråkig, men valde att gå av gammal vana mer eller mindre

Massor med sopor
Sopor i massor. Foto: Maksim

Till min förvåning var utställningen ” Waste collection – Att leva på Kairos sopor” mycket intressant och tankeväckande. Det som först slog mig var att utställningen, omedvetet, handlade om faran med statlig intervention i den fria marknaden.

Jag vet mycket lite om kuratorerna som har gjort denna vandringsutställning, men den ena är nyexaminerad från Konstfack och gjorde sitt fältarbete i Kairo, medan den andra arbetar på Medelhavsmuseet i Stockholm. Jag kan ana att man under arbetets gång, fler än en gång har pratat om hur avskyvärd den ”globala kapitalismen” är, utan att förstå att det egentligen handlar om korporativism, och inte kapitalism. Men vad handlar då ”Waste collection” om?

I östra delen av Kairo i stadsdelen Manshiyet Nasr, längs de mäktiga Moqattamklipporna, ligger Moqattam Garbage Village.  Där bor 60 000 människor, de så kallade zabbaleen. Zabbaleen är Kairos traditionella sophämtare och ordet är arabiska och betyder just ”skräpsamlare”. Zabbaleen lever av återvinning och att samla in Kairos hushållssopor. Varje dag genereras det 14 000 ton hushållssopor i Kairo, och zabbaleen samlar in ungefär hälften av dessa sopor.

Zabbaleen är kristna grisuppfödare som flyttade in till Kairo på 60-talet för att söka ny försörjning. Men att föda upp grisar inne i Kairo visade sig inte vara enkelt. För att kunna ha råd med sin grisuppfödning började Zabbaleen samla in stadens alla sopor. Det som var matavfall gick till grisarna, och det övriga såsom plast, glas, tyg, pellets, aluminium sorterar zabbaleen noggrant för att sedan pressa ihop det och sälja vidare. Zabbaleen gör även egna föremål av en del av soporna, såsom plastgalgar.

Det fina i det här systemet var att zabbaleen samlade in soporna helt gratis. Det var inte insamlingen som de tjänade pengar på, utan sin grisuppfödning och återvinningen av övrigt material. Detta gjorde att Kairos befolkning fick en pålitlig och helt gratis sophantering. En situation som båda grupper tjänade på.

Men på 90-talet tyckte Egyptens regering att man inte kunde fortsätta med det här informella, och spontana sophanteringen. Istället gavs kontrakt till multinationella företag som med sina moderna sopbilar och i sina fina uniformer skulle ta över sophanteringen i Kairo. Vi kan nog vara ganska säkra på att en hel del mutor stoppades i rätt fickor för att få dessa kontrakt. Problemet var bara att företagen inte alls var lika effektiva som zabbaleen. Medan företagen bara kunde återvinna 20% av allt avfall, kunde zabbaleen återvinna hela 80%! Lägg därtill att Kairos befolkning nu skulle betala för sin sophantering, en betydligt sämre sådan. Medan zabbaleen har kommit till människors dörrar och hämtat soporna, vill de nya företagen att all ska kastas i stora containrar, där soporna blir liggande så att hundar och katter kommer åt dem och drar runt med soporna på gatorna.

Zabbaleen har försökt möta det här genom att helt enkelt gå upp tidigare på morgonen och hämta soporna vid dörrarna. En service Kairos befolkning uppskattar.

Under 2009, i samband med hysterin kring svininfluensan, bestämde Egyptens regering att alla grisar i Kairo skulle tvångsslaktas. Utan tvekan antog regeringen att det bara skulle drabba zabbaleen, en redan marginaliserad grupp utan egentligt politiskt inflytande. Men döm om människors förvåning, när de upptäckte att gatorna helt plötsligt var fulla av skräp en morgon och det blev bara mer och mer. Det som hade hänt var ju att eftersom zabbaleen nu inte hade några grisar, så fanns det ingen anledning för dem att hämta människors hushållsavfall längre. Kairos befolkning hade inte reflekterat över vad som egentligen hände med deras sopor.

Vad som nu, i och med revolutionen, kommer att hända med zabbaleen, och hela Egyptens folk för den delen, är oerhört svårt att sia om. Vi hoppas alla att Egypten ska utvecklas till ett friare och bättre land. Ett land där zabbaleen kan få fortsätta med sophanteringen så länge de gör det bästa arbetet. Det som har hänt med zabbaleen i Kairo är ett väldigt tydligt exempel på faran med korporativism och statlig intervention. När den fria marknaden får råda, så kommer alla följa sitt eget självintresse, vilket hela samhället i förlängningen tjänar på.

Daniel Fjellström, Liberala partiet Uppsala