Spela Socialistmonopol!

Spelet som saknar vinnare eller, som George Orwell hade sagt, ”Alla spelare är jämlika. Men vissa är mer jämlika än ändra”.