Public Service

Glad TV-skattdag!

Idag är första dagen med TV-skatt i Sverige. Men du kommer inte att se pengarna dras fören du ska deklarera om ett drygt år. Den stora frågan är varför inte SvT, SR och UR kan betalat på samma sätt som din lokaltidning eller streamingtjänst som Netflix?

Fria medier kommer överens med sina kunder. Staten tvingar alla att betala för SvT.

(mer…)

Investera i vår demokrati och “Investera i vår demokrati”

Riksdagen har beslutat sig för att finansiera SvT och försvaret på samma sätt, nämligen via skatten. “När vi betalar för public service då investerar vi i vår demokrati”, sa kulturminister Bah Kuhnke (MP) i våras.
Samtidigt är försvaret i behov av större anslag. Som de inte får av samma riksdag. (mer…)

SvT blir “gratis”, saudiarabiska påverkan i skolan och “samhällskontraktet”

Podcast med Erik och Valdemar om public service, Saudiarabiens finansiering av svenska skolor och Samhällskontraktet.

(mer…)

Om Public Service

Det är bra att en debatt om Public Service kommit in i valrörelsen. En del missförstånd rör vad som är skattefinansiering och licenspengar. Det är bara en teknisk skillnad eftersom licensavgiften just är skatt på teknik. Lagen är nämligen formulerad som så och avsedd att klämma åt allt och alla med en mottagare. Att Public Service är dominerad av vänstern är känt. Det finns oberoende undersökningar på sympatier inom SR och SVT. Det är också svårt att inte se vilken tendens som genomsyrar många program. Jimmy Åkessons version på Public Service skulle dock inte förbättra något i något avseende. Låt mig förklara varför. (mer…)

Nej till TV-skatt!

Regeringen förslår nu en skatt för alla som arbetar som ska ges till “publice service”, d.v.s. SVT, SR och UR. Alla över 18 år och arbetar ska betala den. Det finns ingen koppling till att titta på SVT eller att ha en tv.

Det är naturligtvis fel med en skatt för sådant som kan bekostas frivilligt. Låt de som vill ha nyheter betala för sig och låt folk välja vilken kultur de vill konsumera. Detta gör det även svårare för t.ex. lokaltidningar att kunna konkurrera med SVT och SR då “public service” kan publicera nyheter utan att tänka på t.ex. abonnemang eller annonser.

Den nuvarande tv-licensen är i alla fall lite, lite bättre men den är inte bra den heller.

Vi har alltid varit tydliga på en punkt:
Klassiskt liberala partiet anser att radio och TV inte ska finansieras genom skattemedel eller
sanktionerade avgifter. SVT, Sveriges Radio och UR bör säljas ut till högstbjudande och ges
en chans att konkurrera på fria marknaden med övriga mediebolag. – partiprogrammet, 12.3 (sid 56)

Vad det verkar är alla riksdagspartier utom SD för denna nya skatt. SD vill behålla dagens tv-licens.
Vi vill inte ha licens eller skatt.

Public Service

Sveriges Television

I veckan publicerade Public Serviceutredningen sin rapport om public service framtida finansiering. Betänkandet framhärdar att den allmänna TV-avgiften bör ersättas av en obligatorisk skatt. Den påföljande debatten har i huvudsak varit uppdelad i två läger, de som är för en skattefinansierad modell och de som är för en som i dagsläget avgiftsfinansierad modell.

De olika argumenten sträcker sig från oberoende och bredd till avsaknaden av reklam. Samtliga av dessa argument är tunna och inte övertygande.

Public Service är inte oberoende eftersom styrelseposterna i de olika stiftelserna och bolagen ofta tillsätts med gamla politiker. Att större delen av journalisterna i public service är mer åt vänster (MP och V) än landet i övrigt bidrar inte till att mediet betraktas som oberoende.

Argumentet om public service måste finnas för att de smala programmen skall få utrymme och bidra till ett brett programutbud håller inte. Det satsas ofantligt mycket på program för att få höga tittarsiffror som dokusåpor och kändistäta frågesportsprogram. Allt för få smala program finns i tablån och allt för mycket för att dra massorna.

Public Service är inte reklamfritt. Reklamen är inte lika uttalad som i “reklamkanalerna” men den finns där dold. Företag kan presentera och sponsra program och vara partners i produktionen av olika satsningar. Det görs smarta produktplaceringar. Artistporträtt och framträdanden i morgon- och kvällsprogram inför nya skivsläpp är i gråzonen för att betraktas som reklam.

Att välja mellan en skattefinansierad eller en TV-avgiftsfinansierad modell är som att välja mellan pest och kolera. Det mest rättvisa vore om de som konsumerar materialet också får betala för det – det vill säga omvandla nuvarande public service-bolag till ett modernt mediabolag som tar betalt för sina tjänster på samma sätt som andra bolag, med frivilliga abonnemangsavgifter. På detta sätt kan man välja om man vill nyttja programutbudet eller ej. Det nya mediabolaget skulle naturligtvis kunna samarbeta med andra medieleverantörer för att sälja sitt kanalutbud via deras nät och ge kunden ett enkelt val.

I framtiden ser man också till att mediabolaget säljs ut och privatiseras helt, i god liberal anda.

Webbplatsen använder cookies, vg se: Integritetspolicy

2019 - Klassiskt liberala partiet - Omstart för Sverige - Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by RTW