Om Public Service

Det är bra att en debatt om Public Service kommit in i valrörelsen. En del missförstånd rör vad som är skattefinansiering och licenspengar. Det är bara en teknisk skillnad eftersom licensavgiften just är skatt på teknik. Lagen är nämligen formulerad som så och avsedd att klämma åt allt och alla med en mottagare. Att Public Service är dominerad av vänstern är känt. Det finns oberoende undersökningar på sympatier inom SR och SVT. Det är också svårt att inte se vilken tendens som genomsyrar många program. Jimmy Åkessons version på Public Service skulle dock inte förbättra något i något avseende. Låt mig förklara varför.

Den enda Public Service som kan vara Public Service är den fria marknaden. När staten driver media så blir det alltid statens och systemets ideologi som återspeglas i programmen. Denna behöver inte vara vänster utan ligger framförallt på systemnivå. Ingen offentligt driven och ägd Public Service kommer att rikta sig mot systemet som sådant. Den kommer alltid vara partisk till sig själv: Att det är rätt av staten att bedriva nyhetsförmedling om staten.

Endast en helt fri media kan därför tjäna allmänheten. För vad är allmänheten om inte en mångfald av ideologiska perspektiv? Hur kan staten någonsin tjäna alla dessa? Det går givetvis inte. Men marknaden kan det eftersom marknaden gör det möjligt till och med för sådana som jag själv att sprida uppfattningar.

Public Service är nämligen du och jag. Vi är kungar på den fria marknaden eftersom vi bestämmer vad vi vill se, läsa och tänka. Staten kan inte tillmötesgå dessa behov, endast beskära dem. Ju mer Public Service som staten bedriver och dominerar med, desto mindre verklig Public Service får allmänheten.

Detta är ett inlägg om Public Service skrivet av Nikodemus Ungh.