Glad TV-skattdag!

Idag är första dagen med TV-skatt i Sverige. Men du kommer inte att se pengarna dras fören du ska deklarera om ett drygt år. Den stora frågan är varför inte SvT, SR och UR kan betalat på samma sätt som din lokaltidning eller streamingtjänst som Netflix?

Fria medier kommer överens med sina kunder. Staten tvingar alla att betala för SvT.

M, KD, C, ”L”, S, MP och V tycker alla att en barnfamilj ska betala 224 kronor per månad för ”public service”. Jämför med kring 99 kronor för lokaltidningen och ungefär samma för en streamingtjänst.
SD tycker att alla som äger en tv ska tvingas betala. En gradskillnad bättre än de övriga i Riksdagen.

Det finns flera bra skäl till varför inte staten ska äga tv-kanaler.

  1. Valfrihet. Det är klart att du ska få välja själv vad du ska betala för.
  2. Vänstervridningen. SvT driver, medvetet eller ej, ofta ett vänsterperspektiv på nyheter. Senast är det Venezuela där landet har ”stora, strukturella problem” men socialismen nämns inte. Något som t.ex. Facebook: I allmänhetens tjänst – granskning av public service granskar.
  3. Svårt att konkurrera med ”gratis”.  Om du vill starta en egen kanal (t.ex. på Youtube) så måste du ha reklam eller någon som betalar för ditt innehåll, t.ex. via Patreon. SvT har inga sådana bekymmer.

Så nästa gång när riksdagsledamöter klagar över SvT så kom ihåg att de har lagstiftat om att alla måste (inte får, ”måste”) betala för det.

T.ex. Lars Beckman (M), Gävleborg.
”Varför bara 90 minuter hyllning till Margot Wallström @svt ? I Nordkorea hade de säkert kört iaf 4 timmar om sitt statsråd.”