Torsdagsintervju: HAX

Henrik ”HAX” Alexandersson är en svensk bloggare, journalist och debattör aktiv inom Piratpartiet och Frihetsfronten. Idag har han varit vänlig nog att svara på några frågor från LP-bloggen.

HAX_N24_1

LP: Hur kommer det sig att du engagerade dig som liberal?

HAX:

Redan när jag engagerade mig politiskt i slutet av 70-talet slog det mig att borgerliga partier och politiker ofta talade om frihet, men att det var mycket snack och lite verkstad. Jag ville att man även skulle föra en frihetlig politik, vilket allt för sällan var fallet.

Fria Moderata Studentförbundet var under ett antal år en fristad för mig och på 90-talet engagerade jag mig i Frihetsfronten, som är mitt politiska hem sedan dess.

LP: Vilken anser du att är den viktigaste frihetsfrågan i Sverige idag?

HAX: I det större perspektivet handlar det om att man måste börja respektera medborgarna som unika individer. I princip alla riksdagspartier ser dem i dag snarare som undersåtar. Detta går igen på en rad olika politikområden.

Just nu är det viktigt att vi tar striden för de medborgerliga fri- och rättigheterna, för rättsstaten och för att fylla demokratin med innehåll istället för att den bara är en räkneövning för att komma fram till vilka partier som kan tvinga alla svenskar att göra som de vill.

LP: Du har sedan några år engagerat dig i piratpartiet. Vad är det viktigaste piratpartiet gjort för att öka friheten i Sverige?

HAX: Piratpartiet tar striden för fri information och mot övervakning där denna strid utkämpas, i EU. Där levererar piraterna. De är också duktiga på att stå upp för de medborgerliga fri- och rättigheterna i Europaparlamentet. I allt konkret arbete är de dessutom rätt EU-kritiska, vilket kan behövas.

LP: Vem är den mest intressanta människan du fått träffa genom ditt engagemang?

HAX: Jag tar två: Den amerikanske skribenten och humoristen P.J. O’Rourke som är mycket pricksäker och som gör det frihetliga budskapet kul och spritt genom att han så ofta citeras. Och så nestorn i den svenska frihetsrörelsen, professor Sven Rydenfelt som var den som bröt mark för all oss andra.

Piratpartiet har bland annat gjort sig kända för sitt arbete med att skydda människors integritet i ett tidevarv där FRA, NSA och otaliga andra underrättelsetjänster gör sitt bästa för att underminera denna.

LP: Vad anser du att krävs för att människor privatliv ska börja respekteras igen?

HAX: De medborgerliga fri- och rättigheterna måste återupprättas och försvaras. Det gäller till exempel rätten till privatliv. Och principen om att bara människor som är misstänkta för allvarliga brott skall få övervakas. Med medborgarrättsliga principer och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i ryggen kan vi kanske tvinga de etablerade partierna att lyssna. Fast det är mest en förhoppning…

Liberala partiet önskar HAX lycka till med allt han företar sig. För den som inte kan få nog av HAX så bloggar han mer eller mindre dagligen på http://henrikalexandersson.blogspot.se/, Twitter och Nyheter24.