Vänsterman i samtal med en klassisk liberal

Stefan Widqvist skriver idag om sitt samtal med vår riksdagskandidat Andreas Agorander.
Stefan: Men har vi inga sociala rättigheter i det nyliberala samhället, t.ex. rätt till sjukvård, utbildning, arbete och välfärd.

Andreas Agorander

Andreas: Det du nämner är inga naturliga rättigheter för individen. Staten skall bara garantera individen frihet, rätt att yttra sig och rätt till egendom. Det är detta som staten skall skydda. I övrigt skall staten inte styra och bestämma vad den enskilde individen behöver eller skall göra. Det är individens fria val att bestämma hur han vill leva sitt liv. Det har inte staten med att göra.

Widqvist verkar inte ta in att människor kan samarbeta utan att staten tvingar dem till det. Vi har inga invändningar mot frivilliga kollektiv. Vi är dock starka motståndare till påtvingade varianter. Sen är det naturligtvis inte bra att människor görs beroende av staten och inte av sina medmänniskor.

Intervjun är omskriven jämfört med själva intervjuinnehållet av skribenten som står långt till vänster, så vissa detaljer kan se lite märkliga ut i formuleringarna.