Vår politik är som ett julbord: Ditt fria val!

Om politik vore ett julbord:
Alla riksdagspartier har sin syn på hur du ska leva ditt liv och vilken kultur du ska ta del av.
Vi vill att du ska få välja fritt varje dag och inte bara en gång vart fjärde år.

Så vi gick till val och vi blev av med regeringen men vi har inte fått någon ny. Vilken regering den än blir så kommer den att driva sin politik och tvinga sin syn på en det ena och en det andra på dig. De använder ”ekonomiska styrmedel” vilket är ett finare sätt att säga ”vi tar dina pengar och ger tillbaka dem om du fattar rätt val.” Skulle någon, förutom staten, säga så är det en fråga om ”utpressning”, möjligen ”bedrägeri” eller bara ”stöld”.

Vi vill minska politikers makt över dig för att på så vis öka din egen.

(Och om någon undrar. ”Potatis” kallas ibland för ”knöl”.)


Foto (CC-licens): Matanb, Erik Forsberg, Anders Jonsson och Gunnar Creutz.