Ingen övervakning, tack!

All slags övervakning av fredliga medborgare skall vara strängt förbjudet! – Vårt partiprogram.

Folk säger att jag är paranoid. En av mina vanföreställningar är att jag är övervakad av staten. Och då hjälper det inte att jag faktiskt är övervakat av staten. – Aron Flam.

När det gäller övervakning, är detta ett verktyg som endast bör förbehållas brottslig verksamhet, t ex när det gäller personer som misstänks för att planera brottsliga handlingar. Övervakning kan användas i samband med hot mot säkerheten i samhället, men vi accepterar inte massövervakning av den typ vi till exempel sett från underrättelsetjänster i USA.

Vi vill därför att:

  • Endast tillåta övervakning om det finns konkret anledning till misstanke om kriminell verksamhet eller planer för sådan verksamhet.
  • Att varje form av övervakning av fredliga medborgare måste vara strängt förbjuden
  • Arbeta för en stor grad av öppenhet kring vilken information som lagras om samhällets medborgare.

Läs mer i partiprogrammet om integritet och övervakning.