Pod: EU:s direktiv om upphovsrätten

Idag pratar Henrik Alexandersson och Valdemar Kerpens om EU:s direktiv om upphovsrätten.

De utgår från Henriks artikel ”Ständigt nya hot mot ett fritt och öppet internet”.

Bästa sättet att stoppa EU och regeringens, minst sagt, dåliga idé är att rösta på Klassiskt liberala partiet.

Vi kan nås via:
hax@bahnhof.se
valdemar.kerpens@liberalapartiet.se

Henrik Alexandersson tweetrar som @hax
Klassiskt liberala partiet tweetrar som @liberalapartiet

Ni kan stödja oss på https://www.liberalapartiet.se/donera