Ska allmän visstidsanställning skrotas? Bestäm själva!

Kan arbetsgivare och arbetstagare själva bestämma över sitt arbete? Klart de kan!

Vi fick fyra frågor från fackförbundet Naturvetarna.
Borde allmän visstidsanställning skrotas?
Ja, vi vill skrota lagar som reglerar hur, var och när någon får jobba.

Ditt viktigaste skäl till att allmän visstidsanställning borde/ inte borde avskaffas?
Vi tycker att ni som arbetsgivare och arbetstagare kan bestämma själva hur ni vill arbeta. Att staten lägger sig i sådant som parterna kan lösa själva är onödigt. 

Vilka risker/ vinster ser du med ett avskaffande?
Vinsterna är en friare arbetsmarknad där varje arbetsplats får sin egen lösning. Risken kan vara att det är svårare att få en överblick hur det ser ut på olika arbetsplatser, det blir svårare med statistik (hur många som jobbar på ett visst sätt o.s.v.) men det är vi beredda att acceptera.

När kan det passa med visstidsanställning?
Närhelst en arbetsgivare och en arbetstagare kommer överens om detta.

Inom akademin avlöser visstidsanställningarna varandra under lång tid. Borde samma regler gälla där?
Samma regler bör gälla inom statlig förvaltning som inom det privata.


Vad det handlar om är din rätt till din tid, din kropp och de saker du äger. Staten är inte part i ditt arbete och ska därför inte lägga sig i hur, var eller när du arbetar. Det är en sak mellan arbetsgivare och arbetstagare.