Spelreklam och avtalsfrihet?

Vid en första anblick är kanske inte spelreklam det viktigaste vi har men vid en närmare titt kanske det är så ändå?

Just därför är det märkligt vad civilminister Ardalan Shekarabi säger när han hotar med lagstiftning om inte spelbranschen ”självreglerar” innan sista mars.  Shekarabi tycker att reklamen är ”för påträngande”.  Att en minister uppmanar till ”självreglering” och hotar med lagstiftning, på vilket vis är detta inte ett hos mot avtalsfriheten?
Bolagen har rätt att ingå avtal med de som säljer reklam (t.ex. radiostationer) om de så önskar. Som konsument har man då möjlighet att inte ta del av dessa kanaler.
Samtidigt har ministerns eget parti har stora ekonomiska intressen i en konkurrent till dessa spelbolag, A-lotteriet, där 1/3 av hans partis intäkter kommer från spel.  90 % av SSU:s intäkter, där Shekarabi  var ordförande 2003-2005. Han är därför väl medveten om vikten av att behålla dessa.

Klassiskt liberala partiet vill granska och gradvis avskaffa alla former av reglering som inte är förankrade i förebyggandet av brott och skyddet av medborgarnas frihet och äganderätt, utan endast har för avsikt att förverkliga vissa politiska mål. vårt partiprogram.

Vad säger du? Ska företag och person få ingå avtal med varandra eller ska regeringen få reglera dem?