Stå upp mot de odemokratiska krafterna i Piratpartiet

Två piratpartister, Torbjörn Jerlerup och Niklas Starow, skrev nyligen en debattartikel om att polisen inte bör skydda nazistiska demonstrationer. Jag har alltid känt att nazister tenderar till att vara ett gäng odemokratiska puckon av tveksam bildning. Till stor del är detta mest fördomar från min sida, jag har sällan träffat på nazister och jag har aldrig brytt mig om att lyssna på dem, men jag är ändå rätt säker på att min uppfattning är någorlunda korrekt. Jag har däremot stor respekt för piratpartiet, varför det är tråkigt att två representanter för partiet i en debattartikel om yttrandefrihet för nazister själva framstår som den odemokratiska kraften.

Artikelförfattarna kläcker ur sig följande pärla: ”Ingen kan hindra nazister från att ha en åsikt, men det finns inget i vare sig FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller Europakonventionen som säger att en stat måste underlätta för nazister att yttra sig.”

Låt oss ta en titt på det:

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1: ”De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I av denna konvention.”

Artikel 5: ”Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet”.

Artikel 10: ”Var och en har rätt till yttrandefrihet.”

Artikel 11: ”Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster.”

Om du har rätt till yttrandefrihet, rätt att delta i demonstrationer och rätt till personlig säkerhet så kräver det faktiskt att polisen ställer sig mellan dig och ett gäng våldssamma motdemonstranter, oavsett vilka åsikter du framför.

FN har som sagt en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Där finns följande:

Artikel 2: ”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

Artikel 3: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

Artikel 7: ”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.”

Artikel 20, punkt 1: ”Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”

Samma resonemang där. Både EKMR och FNs deklaration allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna kräver faktiskt att polisen skyddar demonstrationer, även när det är puckon som demonstrerar.

Det är då ironiskt att artikelförfattarna har den dåliga smaken att ta en dikt, som handlar om hur ingrepp på yttrandefriheten extremistgrupper leder till att även andra grupper utsätts för förtryck, som argument för att tysta en extremistgrupp. Som liberal tror jag på yttrandefrihet, inte bara för människor jag tycker om utan också för sådana som jag tycker direkt illa om. Det är därför jag inte kräver att poliserna ska låta vänsterextremister misshandla nazister. Intressant nog var det också därför jag hoppades att Piratpartiet skulle komma in i EU-parlamentet, men om artikeln jag svarar på nu är representativt för partiet är jag uppriktigt lättad över att ni åkte ut.

Tillägg: Sedan jag skrev detta har Piratpartiets partiledare gått ut och tagit avstånd från texten på ett mycket bra sätt.

Faksimil: Nyheter24

/Ambjörn Hedblom, vice ordförande Liberala partiet