Vad händer med prickade ministrar?

Absolut ingenting! Och det vill vi ändra på.

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) granskade regeringens hantering av säkerhetsläckan från Transportstyrelsen. KU skriver att …myndigheten därmed brutit mot säkerhetsskyddsförordningen som syftar till att värna rikets säkerhet.  Expressen sammanfattade ärendet väl: När KU skriver ”uppseendeväckande” torde dock alla kunna översätta till galet inkompetent. 

Vi, och många andra, anser att statens viktigaste uppgift är att hålla sig med ett fungerande försvar, rättsväsende och polis. När regeringen då misslyckas är det viktigt med konsekvenser. Regeringen är ett kollektiv och redan för ett år sedan skrev vi att hela regeringen bör avgå. Om inte en domstol kan döma ministrarna så får den s.k. opposition i Riksdagen göra det men det verkar de inte intresserade av. Rimligen för att de är nöjda med gällande ordning..?

Den 9 september kan du rösta på ett parti som inte ser Sveriges försvar som bara en sak som regeringen ska sköta. Rösta på Klassiskt liberala partiet !

Håller du med oss?

Läs kort om vad vi tycker i ett antal frågor eller hela vårt partiprogram här.

Välkommen som medlem!

Läs gärna mer

Vårt partiprogram om maktdelning. Det hade kunnat förhindra en hel del av detta.

Expressen: Skandalministrarna kommer alldeles för lindrigt undan.

Konstitutionsutskottets granskning av ärendet.