Liberalism

Den dyrköpta tryggheten

Därför är religionsfriheten dyrbar för fler än de religiösa. Varför religion? I dagens Sverige så stöter man på många som inte bekänner någon särskild gudstro. Man får ofta höra att religion är omodernt, kanske också att det är till för svagare människor som inte kan tro på sig själva, eller rentav att det i viss […]

Frihetsfrontens Sommarseminarium 2011

Två veckor har gått sedan Frihetsfrontens Sommarseminarium gick av stapeln på Barnens Ö och intrycken har äntligen sjunkit in. Ni som följer oss på Twitter kunde se våra kommentarer av de föreläsningar som hölls och här kommer lite mer utförliga reflektioner över helgen bland likasinnade liberaler och frihetsälskare.Något som kom att bli fokus för denna […]

Ge inga bidrag!

I dagarna har vi kunnat läsa hur skattemedel har använts för att stödja religiösa grupper som hyser ”odemokratiska åsikter”. Att dessa organisationer är motbjudande och bör bekämpas med alla till buds stående medel råder det ingen tvekan om, men såväl Per Gudmundson som vår ack så kloka ”demokratiminister” Birgitta Ohlsson förväxlar orsak med verkan. Problemet […]

Egypten

Vi ska inte gratulera Egypten. Inte än. Man har tagit steget från en avskyvärd militärdiktatur, men allt är inte bättre för det. Nu väntar mycket arbete, och många fallgropar, och det är viktigt att man får till stånd en konstitution som bevarar mänskliga fri- och rättigheter. När jag var på middag i måndags satt jag […]

Tvångsliberalismen och förmyndarstaten

Det är populärt att vara liberal dessa dagar. Nyliberaler, socialliberaler, liberal-konservativa och liberaldemokrater kämpar om media-utrymmet. Man kan därför fråga sig ”vad gör Liberala Partiet egentligen för nytta?”, när det nu är så gott om liberala idéer. Jag tänkte därför kort gå igenom varför ”liberal” är lätt att kalla sig, men svårt att leva upp […]