2016

Skattepolitik enligt Ulla Andersson (V)

I förrgår (2016-07-12) kunde jag läsa en debattartikel av Ulla Andersson (V) i Svenska Dagbladets nättidning. Det var en läsning och tuff övning i att behålla lugnet för så mycket strunt har jag inte läst på länge. Jag tänkte gå igenom det Andersson skrev för att få er att förstå hur förvrängda idéer Vänsterpartiet och i synnerhet Ulla Andersson har.

Intressant nog börjar Andersson sin debattartikel med följande ord, “Vi lever i ojämlikhetens tid. En tid då de allra rikaste snabbt glider ifrån oss andra”. På vilket sätt anser hon det korrekt att skriva att de rika “glider ifrån oss “andra”? när hon inte ens tillhör den skara människor som tjänar en slant mindre än de som anses välställda? Hon är ju politiker, med lön därefter. Hon kan väl inte seriöst påstå sig tillhöra “oss andra” som om hon vill få folk att tro att hon är en av de mindre lyckligt lottade ur ekonomisk synvinkel? Vilket hyckleri!

Vidare skriver Andersson, “De allt större klyftorna undergräver tilliten mellan människor. Även hälsan blir sämre. Framförallt är det barns hälsa som påverkas. Det är våra yngsta som betalar det högsta priset för ojämlikheten”. Det skulle vara mycket intressant att få se konkret forskning som skulle stödja dessa vågade påståenden. Det verkar vara så att Andersson tror att hon kan få slänga ur sig vilken “fakta” hon vill, bara det passar hennes agenda. På vilket sätt undergräver större inkomstklyftor tilliten mellan människor? Och på vilket sätt påverkar inkomstklyftorna barns hälsa?

Andersson fortsätter med att ställa följande frågor: “Varför ska en enda person kunna få tillbaka flera miljoner kronor om året genom ränteavdrag? Varför kan inte Sverige ha förmögenhetsskatt när Norge har det? Och varför ska dyra villor i Djursholm ha lika stor fastighetsavgift som ett radhus i Fagersta?”. Jag skulle vilja påstå att Andersson ställer dessa frågor då hon inte har tillräckliga kunskaper inom ämnet ekonomi och samhällskunskap.

För att svara på första frågan, om varför en person ska kunna få tillbaka miljoner kronor genom ränteavdrag, kanske man borde påpeka att dessa pengar, och mer därtill, är individens ägodel till att börja med, inte statens. Staten stjäl individers privategendom, i form av inkomstskatt, för att använda på sätt som individen inte godkänner. Jag menar på att behovet av att göra ränteavdrag inte ens borde existera. Det som borde ske är att medborgare får behålla hela sin lön från början och själva välja hur de vill investera sina pengar.

Angående förmögenhetsskatt, som Andersson påpekar finns i Norge men inte i Sverige, kan man påpeka följande; Andersson vill ha ett jämlikt samhälle. På vilket sätt är samhället jämlikt om vissa personer beskattas mer än andra? I Anderssons värld verkar aggressiv beskattning av individer med högre inkomst och lägre beskattning av individer med lägre inkomst definiera jämlikhet, men olika skatter på olika individer är ju per definition ojämlikt. Anderssons logik håller inte. Hon verkar snarare vara ute på en vendetta mot rika; personer som jobbar hårt och vet hur man hushåller med pengar.

Andersson klagar på att “Alla avdrag, oavsett om det gäller RUT- och ROT-avdrag eller ränteavdrag utnyttjas främst av de som tjänar mest.”, men detta är ju knappast den rikare sfärens “skuld”. Varför ställer Andersson inte istället frågan varför de med lägre inkomst inte utnyttjar avdragen lika flitigt? Alla har ju möjlighet till att göra avdragen, det mest logiska är att individen tar ansvar för sin egen ekonomi. Väljer de som tjänar mindre att utnyttja avdrag till mindre utsträckning så tycker jag inte att de sedan har rätt att komma och gnälla om att de har lägre inkomster och sämre förutsättningar för uppenbarligen gör de inte allt som de kan för att få den bästa ekonomin under sina individuella förutsättningar.

“De med höga inkomster behöver bidra betydligt mer än vad de gör i dag” skriver Andersson. Ännu en gång vill jag bara påpeka att Andersson går emot sig själv när hon argumenterar för ett jämlikt samhälle samtidigt som hon vill stjäla pengar från vissa mer än från andra.

Vänsterpartiet vill öka resurserna till Skatteverket så att de kan skapa en insatsstyrka mot skattebrott. Jag anser att Skatteverket borde läggas ner helt och hållet, dels för att jag inte tror på skatter och anser att alla medborgare ska få behålla alla de pengar de jobbar hårt för att tjäna varje dag, men även, och framför allt, eftersom uppehållet och driften av ett institut som Skatteverket finansieras, ja just det, av skattepengar! Om nu Andersson vill att samhället ska vara jämlikt och att den fattigare delen av befolkningen ska få det bättre, varför lägger man då miljarder kronor av skattepengar på att driva meningslösa verksamheter, som bland annat Skatteverket istället för att lägga dessa skattepengar på bättre skola och vård?

Ulla Andersson (Vänsterpartiet) vill skapa ett jämlikt samhälle. Låt oss då se till att hon får så lite makt och inflytande som möjligt så att hennes reformidéer inte blir till verklighet för då om något, kan vi börja prata om ojämlikhet.

(Originalartikel finns här)

/Aleksandra Gester
Ordförande Liberala partiet Syd

Valberedningens förslag till förtroendeposter 2015

För kännedom

Valberedningens förslag inför tillsättning av partiets förtroendeposter på kongressen 2015 är som följer:

Styrelsens ordförande:

Andreas Agorander

Styrelsens ledamöter:

Fredrik Dellby

Peter Arvidson

Henrik Sundin

Martin Strömberg

Marcus Björkander

Valberedningen:

Emil Tisell

Ambjörn Hedblom

Hans Bockgård

Revisorer:

Leo Sundberg

Tomas Nylén

Kontakta info@liberalapartiet.se vid frågor.

Kallelse till Liberala partiets kongress 2015

Styrelsen för Liberala partiet kallar härmed alla partiets medlemmar till kongress. Mötet hålls lördagen den 30:e maj 11.00 till och med Söndag 31 maj kl 17.00. Huvuddelen av mötet kommer att ske under lördagen då vi bara har lokal bokad den dagen. Finns det punkter kvar att avhandla kommer vi att hitta en lösning för söndagen. Någon form av efter-kongress-aktivitet kommer att anordnas på söndagen i vilket fall.

Tid: 11.00 lördag 30:e maj – 17:00 söndag 31 maj

Plats: Fältöversten, samlingssal 6 (Vallhallavägen 148), Stockholm.

T-bana: Karlaplan

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • val av protokolljusterare och rösträknare,
 • behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • fastställande av föredragningslista,
 • behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • behandla partiets revisionsberättelse,
 • behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • övriga frågor
 • fastställa medlemsavgift,
 • fastställa verksamhetsplan och budget,
 • val av ordförande,
 • val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • val av partisekreterare,
 • val av revisorer och dess sammankallande,
 • val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Tänk på att för att ha rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften för 2015.

Insamling för Ingeborgs Bageri

INSAMLINGEN AVSLUTAD!

Ingeborgs Bageri är ett litet, familjeägt bageri med liten omsättning och två anställda.

Detta bageri har sedan några dagar tillbaka utsatts för en blockad av Livsmedelsarbetarförbundet på grund av avsaknaden av kollektivavtal. Bakgrunden är att Sema och Ahmed Mehdi, bageriets ägare, har valt att inte teckna ett kollektivavtal på grund av att det finansiella läget i företaget inte möjliggör detta.

Trots att alla anställda är försäkrade, själva uppgivit att de är nöjda med sina anställningar och Sema och Ahmed öppnat för att teckna ett kollektivavtal i ett senare skede så fortsätter blockaden. Livsmedelsarbetarförbundet har även hotat med sympatiåtgärder så som inställda leveranser av varor. Något som självfallet, i en redan svår situation, skulle försvåra ytterligare för Sema och Ahmed.

Liberala partiet tror på drägliga villkor och löner på frivillig väg. Vi står för att alla människor fritt skall kunna engagera sig i grupper som ämnar förbättra villkor och löner, kalla det fackförbund om man så vill.

Vi tror på rätten för individer och grupper att upplysa allmänheten om eventuella problem inom företag och frivilliga fackliga åtgärder likväl som vi tror på arbetsgivaren och den anställdes rätt att själva, i frihet, reglera eventuella avtal.

Vad Liberala partiet inte tror på är att fackförbund i lag skall ha rätten att förhindra hederliga och hårt arbetande entreprenör att driva sina företag. Vi tror inte på rätten att fackförbund i lag, och i andra företag, skall få aktivera medlemmar för sympatiåtgärder och att dessa skall gå fria från eventuella reprisalier när dennes arbetsgivare inte sympatiserar med åtgärderna och vill att arbete och leverans skall fortgå som vanligt.

Sympatiågärder är inget annat åtgärder under beskydd av staten och dess våldsmonpol. Med hot om våld mot företag och entreprenörer som inte ställer upp på fackförbundens krav på sympatiåtgärder så kan fackförbunden fritt utöva påtryckningar på den lilla företagaren tills dessa att denna knäcks.

För att visa vårt stöd för Ingeborgs Bageri väljer vi nu att starta en insamling till förmån för Sema och Ahemd nu när fackförbundet och staten gör allt för att krossa deras verksamhet!

Insamlingen

För oss som inte kan stödja Sema och Ahemd lokalt så hjälper Liberala Partiet till genom att öppna upp för donationer till partiet. Dessa kommer oavkortat kommer gå till bageriet i form av ett stort inköp av bullar, som kommer doneras till skola och äldrevård i området.

Insamlingen startar 26 Mars och pågår 48 timmar varefter vi gör vår beställning på hela summan vi fått ihop!

Tack för din donation!

Så donerar du:

Vi tar emot donationer via Bitcoin och Paypal/kort! Din donation är viktig för att visa om att du bryr dig om fritt företagande.

PayPal och kreditkort

Om du vill donera en engångssumma så kan du använda knappen nedan för att genomföra din donation. Tack för din gåva! Donationer från mobilen gör du HÄR!

[donate]

Bitcoin

btcSjälvfallet kan du donera till vår Bitcoin-adress nedan:

1EWeC9BB21djCSw8UafLTgThvsnzd3mAN7

 

 

Källor:

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/bagerikonflikten-trappas-upp-7881612.aspx

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/linkopingsbageri-i-blockad-7876991.aspx

Sprutbyten är visst en fråga om narkotikapolitik

Moderaterna Ulrika Heindorff och Caroline Hedenström skrev den tredje februari en debattartikel där de mycket pedagogiskt förklarar varför sprutbytesprogram bör införas över hela landet.

Det finns många positiva konsekvenser av sprutbytesprogram. Den absolut viktigaste är att dessa program förbättrar hälsan hos missbrukare, minskar smittspridning och i förlängningen räddar människoliv. Jag för min del önskar artikelförfattarna all lycka med att övertyga sina kollegor om att sätta detta framför moralism. Om folkhälsomyndighetens rekommendationer följs och sprutbyten införs i hela landet är detta en stor vinst för vårt samhälle, både ekonomiskt och moraliskt.

I artikeln konstateras dock också att det finns en rädsla bland våra politiker att sprutbytesprogram är ett steg mot legalisering av narkotika. De vill därför att detta ses som en smittskyddsfråga och uppmanar oss att inte göra en narkotikapolitisk fråga av det hela. Det är antagligen korrekt att det i vårt land finns ett stort antal politiker som tycker att det är viktigare att inte bli sedda som legaliseringsförespråkare än att rädda liv. För detta behövs inga andra bevis än vad som framförs av artikelförfattarna. Trots att dödligheten bland missbrukare i Sverige är många gånger högre än i Nederländerna beskrivs vår politik som framgångsrik.

Den narkotikapolitiska debatten i Sverige står mellan moralister och liberaler. Den står mellan hårdare straff för ett brott utan offer och bättre vård för människor som behöver det.

Den konsekventa lärdomen av förändringar till en liberal narkotikapolitik runt om i världen är att vård, frihet och eget ansvar leder till förbättrade förhållanden. I Portugal halverades missbruket på tio år efter att en avkriminalisering skedde. I USA har röster för att avsluta ”kriget mot droger” den senaste tiden hörts i både New York Times och Financial Times samt otaliga andra publikationer. I höstas gick läkaren och republikanen Rand Paul, en av favoriterna till att bli partiets presidentkandidat, ut och sa att han ville göra allt för att avsluta kriget mot droger.

Artikelförfattarnas exempel om Nederländerna är inte ett undantag, utan endast ett exempel av otaliga på att frihet fungerar bättre än moralism. I Sverige däremot, där vi konsekvent använt oss av förbud och nolltolerans, går utvecklingen åt fel håll. Den drogrestriktiva tidningen Drugnews konstaterade förra sommaren att de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige ökar lavinartat trots svenska politikers eviga och otalig försök att stävja bruket av droger.

Att sprutbyten fungerar bättre än fängelsestraff kanske skrämmer diverse moralister i riksdagen. Att hävda att sprutbyten är narkotikapolitik och en del i ett större mönster kanske kortsiktigt gör det svårare att få igenom det, på missbrukarnas bekostnad. I längden är det dock min övertygelse att inte ens riksdagspolitiker kan sätta sina fördomar och sin moralism framför att rädda människoliv. Även om det är lätt att drabbas av politikerförakt så måste vi nämligen komma ihåg att även riksdagsdagens ledamöter är människor och har ett samvete.

Vägen framåt är inte att smyga in små förbättringar i politiken och hoppas att ingen märker det, vägen framåt är istället att genom fakta och ihärdighet övertyga både politiker och väljare om att en liberal narkotikapolitik faktiskt räddar liv.

Rätten till din kropp

Varje människa har rätt att bestämma över sig själv. Det är du som ska bestämma vem du vill spendera ditt liv med och hur du använder din kropp och ditt intellekt. Du har även rätt att fritt välja hur du vill försörja dig, hur du vill roa dig och hur du vill leva ditt liv så länge du också tillåter andra samma fria val. Rätten att bestämma över din egen kropp är grundläggande i varje civiliserat samhälle och varje avsteg ifrån denna princip är oacceptabel.

Cannabis och andra droger

Sedan många år har den svenska narkotikapolitiken handlat om förbud, straff och nolltollerans. Detta leder till lidande och omfattande kostnader för rättsväsendet. Allt detta är helt onödigt. Ett första steg på vägen mot en upplyst, liberal och en för ett civiliserat samhälle värdig narkotikapolitik är att genast legalisera cannabis.

I olika länder världen över sker en avkriminalisering av cannabis. I några delstater i USA har cannabis avkriminaliserats med framgång och flera andra delstater är en liknande utveckling på gång. Även i Europeiska länder som Portugal och Nederländerna har en mer liberal hållning till cannabis blivit framgångsrik då dödligheten till följd av narkotika minskat. Världen över höjs röster för en humanare och mer liberal syn på cannabis. Vi börjar helt enkelt vakna upp till det faktum att förbud inte fungerar.

Även inställningen till tyngre droger än cannabis bör ändras. Varken vanliga brukare eller missbrukare av dessa mår bra av förbud, stigmatisering och straff. Detta bör istället ersättas av öppenhet och en möjlighet att, i den mån den enskilde inte klarar av att hantera sina problem själv, på frivillig basis få vård. Grundprincipen måste vara ett en brukare av narkotika inte ska ses som en brottsling, utan som en vanlig människor och behandlas därefter.

Skademinimering räddar liv, svensk narkotikapolitik gör inte det. Valet står helt enkelt mellan att hålla fast vid en analys som slutar vid ”Knark är bajs” och hårda straff eller att se konstruktivt på problemet. Det förstnämnda leder till misär, höga ekonomiska kostnader och ett kallare samhälle. Det sistnämnda leder till legalisering, skademinimering och räddade liv. För att inte tala om ett fria samhälle.

Liberala partiet vill därför så fort som möjlig att:

 • Cannabis helt legaliseras i Sverige.
 • Avkriminalisera all narkotikaanvändning för eget bruk sker.
 • Människovärde och respekt ska genomsyra myndigheters behandling av brukare och missbrukare.

På längre sikt vill Liberala partiet att:

 • Legalisering sker av all narkotika med syfte att främja skademinimering och öka den enskilde brukarens möjligheter att själv bestämma över sitt liv.
 • Privata initativ och organisationer ska ta över de uppgifter relaterade till vård av missbrukare och information om droger som nu sköts av myndigheter.

Sex- och relationslagstiftning

Liberala partiet vill kasta ut staten ur sovrummet. Det är inte acceptabelt att moralister i riksdagen styr över enskildas beslut angående vem de vill spendera sitt liv med, vem de vill ha sex med och huruvida individen vill konsumera porr.

I likhet med brukare av droger finns i Sverige ett stigna emot sexarbete. Nedsättande termer används ibland om utövarna, det rapporteras ibland om att till och med personer som utför myndighetsuppgifter visar bristande respekt. Från politiskt håll uttrycks en vilja att utrota hela branschen medan utövarna genom intresseorganisationer vill se ökad säkerhet, högre social acceptans och möjligheter att organisera sig i samma utsträckning som andra yrkesgrupper. Erfarenheter från olika delar av världen och sunt förnuft pekar dessutom på att en legalisering ökar säkerheten för utövarna.

Liberala partiet verkar därför för att:

 • Sexköpslagen avskaffas och att sexarbete får samma legala status som vilket yrke som helst i Sverige.
 • Alla myndighetsbeslut i frågor kring sexarbete ska präglas av principerna för skademinimering istället för att bygga på moralism.

I Sverige finns omfattande lagstiftning om hur familjer ska få se ut. Äktenskapsbalken, sambolagen och diverse lagstiftning kring arv leder till att vissa familjekonstellationer gynnas framför andra på politisk väg. Detta är inte acceptabelt varför staten bör sluta lägga sig i hur medborgare bildar familjer.

Liberala partiet vill därför att:

 • Nuvarande äktenskaps- och sambolagstiftning ersätts av mer eller mindre standardiserade kontrakt enligt avtalsrättsliga principer.
 • All lagstiftning skall göras könsneutral.

Kroppslig och personlig integritet

I Sveriges grundlag är fastslaget att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Detta är bra, men är inte i praktiken ett tillräckligt omfattande skydd. Det finns redan ett stort antal lagar om tvångsvård och andra ingrepp i den kroppsliga integriteten som inte alltid uppfyller de krav på rättssäkerhet som är rimliga med anledning av det stora ingreppet på den enskildes rättigheter dessa innebär.

Liberala partiet vill därför att:

 • Tvångsvård aldrig får komma ifråga annat än efter grova brott som innefattar en kränkning av annans rättigheter och efter fastslagen dom.
 • Tvångsomhändertagande av unga enligt LVU får ej ske annat än efter ett allvarligt brottsligt angrepp mot den unge och endast så länge ett överhängande hot om ytterliggare angrepp kvarstår. En maxgräns för hur länge sådan vård för ske ska införas.

I Sverige används flera integritetskränkande åtgärder vid brottsutredningar. Dessa är ofta inte ställda i proportion till brottet varför Liberala partiet anser att dessa måste begränsas.

Därför vill vi att:

 • Alla typer av polisiärt insamlande av uppgifter om enskilda som ej är misstänkta för brott eller del i en pågående utredning kraftigt ska begränsas. Detta inkluderar ett omedelbart upphävande av “FRA-lagen” och motsvarande integritetskränkande övervakningslagstiftning.
 • Husrannsakan ska endast få ske vid misstanke om allvarliga brott som innebär en kränkning av annan enskilds rättigheter.
 • Kroppsvisitation ska endast få ske vid misstanke om brott som innebär en kränkning av annan enskilds rättigheter.

Dags att söka till Liberala partiets förtroendeposter

Dags att söka till Liberala partiets förtroendeposter!

Vill du sätta liberalismen på den politiska kartan? Vill du göra något för
en friare framtid? Valberedningen söker engagerade personer till Liberala partiets förtroendeposter.

Det går att söka till följande roller :

 • Ordförande
 • Styrelsemedlem
 • Revisor
 • Valberedning

Kontakta valberedningen på andreas.agorander@liberalapartiet.se för mer information och för att skicka in din kandidatur.

Vi är särskilt intresserade av att komma i kontakt med kandidater till ordförandeposten.

Fri invandring: en realitet utan den traditionella välfärden

I ett liberalt samhälle är inte invandring eller utvandring något problem. De som ska hindras från inträde är människor som utgör ett reellt hot för samhället, men annars ska fri rörlighet råda. Den fria rörligheten är bara ett problem i en socialistisk eller halvsocialistisk stat.

Invandring i sig är något som varje samhälle mår bra av. Det leder till utveckling och tillväxt förutsatt att de människor som migrerar också tar del av de krav som åläggs andra människor i samhället de kommer till. Sådana krav kan vara att hitta en egen bostad, ansvar att lära sig språket i landet dit de anländer och hitta ett arbete för försörjning. Human invandring innebär att nykomna människor ges rätten och möjligheten att bidra till civilsamhället redan från första dagen.

Det går dock inte att kombinera fri invandring med en fullt utbyggd välfärdsstat som är tillgänglig för alla. Valet står mellan att tvinga människor att vända vid den svenska gränsen eller att låta dem komma hit och själva ta ansvar för sina liv, samtidigt som de får möjlighet att skapa en egen välfärd. Vi anser att det senare är det mest humana alternativet.

Problemet med invandringen idag är invandrare ofta hamnar i utanförskap där de istället för att tillåtas att arbeta blir offer för bidragsberoende och statens missriktade välvilja. Allt medan de slussas genom ett tungrott och omänskligt statligt system.

Liberala partiet vill istället ge invandrare som kommer hit möjligheten att redan från dag ett försörja sig själva och således bidra till att hela samhället utvecklas i positiv riktning. Det gör vi enklast genom att genast ge dessa tillgång till civilsamhället och arbetsmarknaden på samma villkor som medborgare i Sverige. Integration med medföljande krav och behov skall organiskt växa fram ur civilsamhället och näringslivet.

De lagar och regler som idag hindrar invandrare från intåg på arbetsmarknaden måste avskaffas om vi ska lyckas med att integrera dem i samhället. Detta är något som dagens politiker inte har lyckats med sett till utvecklingen i många hårt segregerade områden runt om i Sverige. Grundproblemet är att många invandrare inte har eller bedöms ha lika hög produktivitet som infödda svenskar och därför inte blir lönsamma att anställa till de lägstalöner som gäller enligt kollektivavtal. De politiska medel som används för att tvinga hela arbetsmarknaden att följa kollektivavtalen måste avskaffas och full avtalsfrihet råda.

Kostnader för invandring handlar huvudsakligen om bristande integration av flyktingar. Vår utgångspunkt är att de kostnader som invandringen faktiskt innebär ska betalas på frivillig väg av civilsamhället och inte genom tvång i form av statlig skatt. Exempelvis kan flyktingmottagande organiseras av ickestatliga aktörer som tar ansvar för flyktingarnas försörjning.  På så sätt kan varje samhälle avgöra hur många invandrare det just då kan uppbära under humana  och värdiga förhållanden. Vidare kommer då också civilsamhälle att ta ett större ansvar för att invandrare verkligen integreras i samhället, en vinst för samtliga parter.

Olika kulturer har olika lagar och traditioner. Liberala partiet vill inte att någon ska behöva överge sina traditioner när de kommer till Sverige, men det är däremot väldigt viktigt att alla respekterar svensk lag. När befolkningen växer ökar också behovet av ett starkt rättsväsende som gör det möjligt att leva tillsammans utan att våld och konflikter uppstår. Det ska därför vara möjligt att efter avtjänat straff utvisa invandrare som inte uppburit svenskt medborgarskap och flertalet gånger missbrukat samhällets förtroende.

Det första vi vill göra är att förenkla de snåriga regleringar av arbetsmarknaden som idag förhindrar många människor att komma hit och arbeta. Ett första steg är att avskaffa MBL och LAS.

Vårt mål är att sedan att gå från dagens bidragsbundna invandrings- och asylpolitik till en modell som liknar dagens arbetskraftsinvandring, med den skillnaden att alla som vill är välkomna hit så länge de accepterar att det inte är statens uppgift att stå för försörjning och integration.

Bild: CC 2.0 / Paolo Cuttitta

Aleksandra Gester: ”Feminismen har gått på tok för långt…”

Aleksandra Gester, riksdagskandidat för Liberala Partiet, har publicerats hos Nyheter24: Feminismen har gått på tok för långt i det här PK-landet.

Läs hela artikeln och debattera här: http://nyheter24.se/debatt/785948-feminismen-har-gatt-pa-tok-for-langt-i-det-har-pk-landet

Ett citat:

Min poäng med lite bakgrundshistoria om feminismens rötter är att belysa att feminismen ändå i börjar var en positiv rörelse som gav kvinnor rätt till utbildning och rösträtt, två saker som jag ser som en utveckling i positiv riktning och någonting som var värt striden.

Men när Åsa Regnér gnäller över att männen “latar sig” under juletider och kvinnor arbetar i hemmet obetalda under högtiden så kokar blodet i mig.

Det är upp till var och en och varje familj i sin privata svär att bestämma hur fördelningen av arbetsuppgifterna i hemmet ser ut, både under julhelgen men i övrigt också. Det är inte politikers uppgift att komma in och nosa och lagstadga om jämlikhet. Kvotering är en av de värsta uppfinningar jag vet, för att inte tala om Regnérs gnäll om obetalt arbete i hemmet som kvinnor utför under storhelgerna som jul och påsk.”

 

 

Extra val 2015

På grund av käbbel avser statsminister Löfven att utlysa extra val den 22:a mars. Liberala partiet går därmed till val på rätten till din egen kropp, sänkta skatter samt fri invandring.

Rätten till din egen kropp handlar om att det bara är du som får bestämma vad du vill göra med din egen kropp. Det kan handla om att använda cannabis, sälja sex eller att i livets slutskede bestämma sig för att få aktiv dödshjälp.

Sänkta skatter handlar om att du ska få behålla en större del av dina pengar. Det är du som förtjänat dem, inte staten. Dessutom leder sänkta skatter till mindre makt för politiker och mer till individen.

Fri invandring handlar om att alla människor ska få leva var de vill. Detta innefattar inte en rätt att komma hit och begå brott eller leva på bidrag, utan möjligheten att få komma hit, försörja sig själv och skapa ett bättre liv för sig och sin familj. Migrationens kraft är enorm, rätt använd leder den till högre levnadsstandard både för immigranter och ursprungliga invånare.


2018 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti
Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by Tioreo